Spirituele boekreview: Autobiografie van een yogi
Spirituele boekreview: Autobiografie van een yogi

Spirituele boekreview: Autobiografie van een yogi

Spirituele boekreview: Autobiografie van een yogi
Yoga. De laatste paar jaren is het een ware hype in het westen. Waar yoga vroeger als ‘zweverig’ bestempeld werd, wordt het nu gezien als een ingeburgerde beoefening voor het lichaam en de geest. Nou ja, laten we even heel eerlijk tegen elkaar zijn: het wordt meer als een ‘rek en strek’ lesje ervaren, dan dat het ook een geestelijke beoefening is. Maar niets is minder waar over yoga. Yoga heeft namelijk veel meer diepgang dan dat de ogen kunnen zien! Er zijn al vele boeken geschreven over yoga, waar de diverse asana’s (yoga houdingen) worden toegelicht, compleet met instructiefoto’s. Zo weet je tenminste zeker dat je zelf de houding goed uitoefent!

Waar komt yoga vandaan?
Iedereen kent het woord, maar slechts weinigen weten wat yoga in de essentie (de diepere kern) nu precies inhoudt. Het woord ‘yoga’ is afgeleid van het Sanskriet woord ‘yuj’, wat op haar beurt weer ‘verenigen’ en ‘verbinden’ betekend. Dit woord heeft weer een verband met het woord ‘juk’, wat staat voor het verbinden van twee delen tot één. Yoga is in feite een eeuwenoude traditie, ook wel way of life genoemd, dat haar roots vindt uit India. Het wordt uitgebreid beschreven in de Bhagavad Gita, één van de Hindoeïstische geschriften dat ongeveer 5000 jaar geleden is ontstaan. Dankzij het beoefenen van yoga kan een mens laten doen ervaren dat je lichaam en geest één zijn en ook één kunnen worden. Beseffen dat er geen verschil en afscheiding is tussen de twee. Je leert kortom om dichter bij jezelf te komen en hier ook te blijven, wat er ook buiten jezelf gebeurt.

Wat kun je met yoga bereiken? En waar is yoga goed voor? 
Hier in het westen is er bijvoorbeeld vanaf kinds af aan al aangeleerd dat het leven van een mens vooral alleen maar draait om prestaties leveren. Op de basisschool worden er al cijfers gekoppeld aan toetsen, die ervoor moeten zorgen (en bewijzen) dat je de aangeleerde kennis beheerst. Doe je dit voldoende dan wordt deze kennis gekoppeld aan een cijfer, variërende tussen de 5,5 – 10. Dit je dit onvoldoende dan wordt dit geuit in een cijfer tussen de 1 en de 5,4.
Als kind zijnde begint het circus hier natuurlijk al en de prestatiedruk groeit en wordt als het ware ‘ingekneed’ in jouw DNA. Deze aangeleerde prestatiedrang kabbelt voort in maatschappelijke zin (status: koophuis, auto, vakanties enz) alsmede carrière (hoe hoger de functie, hoe meer aanzien). En dit zorgt ervoor dat je het geluk (het geluksgevoel) gaat zoeken in dingen die in feite niets met jouzelf in de kern te maken hebben. Je zoekt geluk dus ‘buiten’ jezelf om, terwijl ieder mens in de kern, in de essentie juist geluk en liefde is!
Gelukkig zijn is in feite niet het gevolg van het aanschaffen van een mooie auto, een mooie auto is het gevolg van gelukkig zijn. Gelukkig zijn is niet het resultaat van het behalen van een diploma, het behalen van een diploma is juist het resultaat van gelukkig zijn.

Gelukkig zijn is niet het gevolg van een gezonde relatie met je partner, een gezonde relatie is juist het gevolg van zelf gelukkig zijn! Kortom: alles wat buiten jezelf verschijnt op je pad is een rechtsreeks resultaat van jouw staat van hoe jij je van binnen voelt. Hoe jij je voelt trek je vervolgens als een magneet aan in het leven. Dit is absoluut geen straf, maar een universele natuurwet waar ieder levend wezen aan onderworpen is. Of we nu willen of niet. Het maakt totaal geen onderscheid in leeftijd, religie of etnische achtergrond. Yoga zorgt ervoor, bij regelmatige beoefening en met de juiste beweegreden uiteraard, dat je weer dichter bij jezelf gaat leven.
Het gevolg hiervan is dat je niet meer van buiten naar binnen gaat leven, maar juist andersom: van binnen naar buiten. De emoties waar je dagelijks als mens mee te kampen krijgt, worden kortom geen onderdeel meer van jouw leven maar slechts tijdelijke gebeurtenissen die komen en vervolgens weer gaan. Je gaat je op een gegeven moment steeds minder en minder hechten aan externe impulsen die buiten jezelf bestaan. Je beseft dat je deze externe gebeurtenissen slechts ‘hebt’ en niet ‘bent’. Je gaat je niet meer identificeren met emoties en gebeurtenissen die in feite altijd buiten jezelf plaatsvinden en langzaam maar zeker haar weg naar binnen zien te vinden. In het kort: gelukkig zijn is simpelweg een ‘state of mind’. Gebeurtenissen en emoties komen en gaan, maar het is jouw eigen keuze en verantwoordelijkheid hoe je ermee om gaat…

Hoe kwam yoga naar het westen?
Met deze brandende vraag hierboven ben ik ‘eindelijk’ aangekomen bij het boek getiteld ‘Autobiografie van een yogi: Paramahansa Yogananda’. Deze yogaguru was namelijk ‘de’ man die ervoor zorgde dat yoga mid jaren ’40 overgewaaid kwam naar Los Angeles, Amerika. Vanuit hier spreidde het yoga- fenomeen zich verder als een olievlek richting de rest van het westen.

Veel mensen waren toentertijd nogal sceptisch over het Indiase fenomeen en het woord yoga rees daarom uiteraard de nodige vraagtekens naar boven. Het viel dan ook niet mee om deze, door de ogen van westerlingen gezien dan, nogal vreemde en tegelijkertijd mysterieuze manier van ´rust vinden´ te accepteren.
Langzaam maar zeker door de jaren heen kreeg yoga steeds sterkere voeten in Amerikaanse bodem en vele Amerikanen omarmden het Indiase fenomeen dan ook. Maar de wat meer sceptische Amerikanen die het oosterse concept maar niet goed konden begrijpen, zagen Yogananda dan ook meer als een leider van een soort sekte. Hiernaast was er ook een partner van Yogananda die ook op een gegeven moment zijn eigen vleugels wilde uitslaan en maar al te graag uit de schaduw van zijn partner wilde stappen. Genoeg drama dat zowel van binnen als buiten kwam…


“Yoga is evenwichtigheid van geest, gelijkmoedigheid. Wanneer je mentaal in evenwicht kunt blijven, in goede en in slechte tijden, wanneer je vriendelijk kunt zijn tegen mensen die jou aardig vinden én tegen hen die jou niet aardig vinden, heb je de bewustzijnstoestand bereikt die yoga beoogt: je bent vrij”

– Bhagavad Gita –


Yogananda… Wie?! 
Paramahansa Yogananda werd op 5 januari 1893 geboren als Mukunda Lal Ghosh en was de zoon van Bengaalse-Nagpur Spoorwegen ambtenaar. Zijn vader was over het algemeen streng bij vlagen, maar toen Yogananda’s moeder overleed, transformeerde zijn vader tot een milder mens. Hij nam als het ware de moederrol over en fungeerde vanaf toen als zowel een vader als een moeder tot zijn kinderen. Yogananda had dankzij de positie van zijn vader alle kans om op latere leeftijd op te groeien tot een gerespecteerde en rijke burger. Maar… hij dacht daar zelf heel anders over. De materiële wereld was niet wat hem aantrok en hem gelukzaligheid aanbood.

Yogananda voelde al op tiener leeftijd dat God hetgene was waar hij echt voor wilde leven. Yogananda beschrijft zijn jeugd uitvoerig in dit boek en vooral zijn gedachten en gevoelens over gevoelige onderwerpen zoals: eer, traditie, zijn familie en zijn eigen individuele dromen die hij ooit wil verwezenlijken. Zo voelde hij op zeer jonge leeftijd al dat hij zijn woonplaats moest verlaten om in de leer te gaan bij een leermeester.
Na het halen van zijn middelbare school diploma duurde het niet lang voordat de jonge yogi diverse pogingen waagde om weg te lopen richting de Hymalaya. Na het ontmoeten van de bekende Swami Sri Yukteswar, bereikte de hongerige spirituele student in een verbazingwekkende korte tijd van zes maanden, de hoge staat van samadhi, of staat van eenheid met God. Na het trouw leren van yoga en andere levenslessen aan de voeten van zijn guru van maar liefst 9,5 lange jaren werd Yogananda klaargestoomd om de leer van yoga te verspreiden in het westen van de wereld.
Het westen werd door zijn leermeester gezien als een wereld dat erg goed berust is op materieel gebied, maar waar spiritualiteit nog in de kinderschoenen stond. Een juiste leer van yoga zou hier een zeer fundamentele en essentiële rol in kunnen spelen om de mensen meer in evenwicht te kunnen brengen, waarbij het materialisme en spirituele hand in hand konden gaan. Swami Sri Yukteswar: “Het is Gods wil dat je (Yogananda) een rol speelt om de mensheid te leren het materiële met het innerlijke spirituele leven in balans te brengen’.” Verder geldt Yogananda als één van de grootste wijzen die India heeft voortgebracht. In deze autobiografie vertelt hij over zijn jeugd en de lange, moeizame weg die hij heeft afgelegd naar hoger bewustzijn waarmee hij de naam ‘Yogananda’ verkreeg (‘zaligheid door goddelijke vereniging’). Hij beschrijft zijn ontmoeting met bekende wijzen als Ghandi, Tagore en Bose als boeiende en levensverdiepende gebeurtenissen.

Daarnaast geeft hij duidelijk uitleg over de subtiele, maar scherp omlijnde wetten waardoor yogi’s zelfbeheersing bereiken en wonderen kunnen volbrengen. Zijn universele leer, niet gebonden aan kerk of religie, richtte zich op mensen te helpen om een rechtstreekse, persoonlijke ervaring van God te verkrijgen. Hiervoor is het nodig jezelf te bevrijden van drievoudig lijden: lichamelijke ziekten, verstandelijke onevenwichtigheid en geestelijke onwetendheid.
Hij wijst op de goddelijke hoofdweg, waarheen alle paden van godsdienstige overtuigingen leiden. Deze autobiografie heeft wereldwijd mensen geïnspireerd en is voor velen een eerste stap geweest in hun interesse voor yoga, mystiek en de Indiase ideeënwereld. Zijn leer is niet verbonden aan kerk of religie en is daarmee universeel. Paramahansa Yogananda overleed op 7 maart 1952 in Los Angeles door bewust uit zijn lichaam te treden (mahasamadhi).

De documentaire: Dagboek van een Yogi
Naast het geschreven boek is er over deze inspirerende yogi ook een heuse documentaire gemaakt, dat gereleased werd in 2014. De film is getiteld: Awake: The Life of Yogananda. In maar liefst 86 minuten word je als kijker getrakteerd op het verhaal achter de man die in 1920 yoga introduceerde in de westelijke wereld. Dit ging natuurlijk gepaard vol hoogte- en dieptepunten, waarbij Yogananda niet alleen van buiten door de blanke westerse wereld vreemd werd aangekeken, maar ook intern werd hij later belaagd door zijn eigen leerling! Genoeg vers en bedorven voedsel voor onze tere zieltjes dus om je een avondje mee te kunnen vermaken…

Een klein stukje uit het spirituele boek: Autobiografie van een yogi
Leeft ze nog?’ Ik bleef staan voor een laatste vraag aan mijn oom. ‘Natuurlijk leeft ze.’ Hij zag onmiddellijk de wanhoop op mijn gezicht, maar ik geloofde hem niet echt. Toen we ons huis in Calcutta bereikten, bleef ons niets anders over dan het verbijsterende geheim van de dood onder ogen te zien. Ik verviel tot innerlijke verstarring. Het duurde jaren voordat ik mij enigszins met het heengaan van moeder kon verzoenen.
Terwijl ik de poorten van de hemel bestormde, riepen mijn kreten ten slotte de Goddelijke Moeder tot mij. Haar woorden genazen mijn etterende wonden voor altijd. ‘Ik ben het, die leven na leven over je heeft gewaakt met de tederheid van vele moeders! Zie in mijn blik de twee zwarte ogen, de verloren schone ogen, die je zoekt. Vader en ik keerden spoedig na de plechtigheden rond de verbranding van de teerbeminde, naar Bareilly terug. Iedere ochtend vroeg maakte ik een pathetische herdenkingspelgrimstocht naar een sheoliboom, die het fluwelig groengouden grasveld voor onze bungalow beschaduwde. In dichterlijke ogenblikken stelde ik mij voor, dat de witte sheolibloemen zich in bereidwillige toewijding over het gras-altaar uitstrooiden. Terwijl mijn tranen zich met de dauw mengden, zag ik vaak een vreemd onaards licht uit de ochtendschemering opdoemen. Ik ervoer zo’n intens verlangen naar God, dat het pijn deed. Ik voelde mij machtig tot de Himalaya aangetrokken.

Uit het boek: Autobiografie van een yogi | Blz. 30/ 31

Is dit spirituele boek onmisbaar in je boekenkast?
In feite, zoals ik het hier in Nederland in ieder geval ervaren heb, zijn er twee soorten yoga- beoefenaars:

Yoga- beoefenaar #1: de rek- & strekker
Hiermee doel ik de basale en oppervlakkigere yoga beoefenaar die totaal geen behoefte aan diepgang heeft en de spirituelere kern van de oude en rijke yoga geschiedenis. Je kunt hier dus met gemak de Body Balancer en de overige op yoga- gebaseerde sportschool lessen meenemen.
Tijdens deze lessen draait het puur om het fysieke aspect van yoga. Waar overigens niets mis mee is hoor, maar het doel van de les is meer de lenigheid van je lichaam ontdekken en verrijken in plaats van de diepte met jezelf aangaan.

Yoga- beoefenaar #2: de spirituele OHM- Shanti’er
Het binnentreden van deze lessen zorgt alleen al voor een explosie van indrukken! Denk hierbij aan een aromafeest voor de neusvleugels, die veelal getrakteerd worden op de geuren van Indiase wierook. Ook het heen en weer deinzen van kaarslichtjes hier en daar zijn geen uitzondering aan de beleving van deze les. Een Ganesha beeld in de linkerhoek? En een Boeddha beeldje in de rechter hoek? Check! Misschien zal je zelfs mee neuriën op zachte spiritueel getinte zen muziek, dat zich langzaam onvermoeibaar afspeelt op de achtergrond en zo de hele zaal vult met haar onzichtbare muziekklanken… en als laatste ontbreek er het chanten van bepaalde mantra’s niet vóór de les en ná afloop van de les. Tijdens deze lessen draait het niet om prestaties, maar om balans.
Yoga is namelijk geen wedstrijd, nooit geweest en zal het ook nooit worden ook. Het is dan ook geen sport, maar mooier verwoord: een way of life. Meestal worden dit soort lessen gezien als zweverige en ongrijpbare, hippie- achtige bezigheden waarbij niet iedereen zich altijd thuis voelt. Om een goed antwoord te geven op de titel ‘Is dit spirituele boek onmisbaar in je boekenkast?’ Ja en nee. Ja, wanneer je oprecht geïnteresseerd bent in het diepere, folisophische en spirituele gedachtegoed achter yoga. Je gaat een ware reis meemaken met Yogananda die je als lezer hand in hand meeneemt naar zijn jeugd, gedachten en omgeving. Het verhaal ontvouwt zich vrij langzaam en daar moet je als mens wel van houden alleen.

Houdt er wel rekening mee dat dit boek absoluut géén handleiding is waarbij yoga- houdingen worden beschreven of worden uigebeeld. De titel ‘verraad’ eigenlijk al waar het doel van dit boek ligt: meer te weten te komen over de yogi die yoga introduceerde naar de westerse wereld toe. Maar het kan uiteraard zeer boeiend en interessant zijn om meer te weten te komen hoe yoga op dit moment zo gewild is in Nederland, de rest van Europa en Amerika. Nee, omdat je niet echt geïnteresseerd bent in de diepere en spirituelere zin van yoga. Wanneer je yoga meer ervaart als een oppervlakkig gebeuren dat slechts goed is voor je lichaam, dan is dit boek niet echt geschikt voor je. Alhoewel je zelf wel van binnen aangespoord kunt worden tot meer.

Mocht je wel een beetje nieuwsgierig zijn naar de diepere laag van alle asana’s (yoga houdingen), dan kan dit yoga boek zeker weten een opstapje naar meer zijn! Maar ben je verder niet nieuwsgierig naar de lange reis dit yoga vanuit het oosten naar het westen heeft gemaakt, dan zou ik dit boek niet gaan lezen.

+ Dit boek is een klassieker! Inmiddels al toe aan haar 10e druk
+ Inspirerende en hoopvolle boodschap!
+ Bijzonder en uniek verhaal wat je niet standaard weer zult lezen en beleven
+ Mooie afbeeldingen met nostalgische sfeer die het verhaal meer beeldender maken
+ Bij vlagen zeer mooi en poëtisch geschreven, zodat je haast wegdroomt in het verhaal!

Verhaal bouwt zich langzaam op, hierdoor kan de lezer soms verveelt raken

– Geschreven door Geoffrey de Jong –


Productinformatie

Auteur: P. Yogananda
Soort: Met illustraties
Taal: Nederlands
Afmetingen: 43x236x155 mm
Gewicht: 732,00 gram
Druk: 10
ISBN10: 902020758X
ISBN13: 9789020207583
Product breedte: 155 mm
Product hoogte: 43 mm
Product lengte: 236 mm

  • Category : Boekreviews
  • Date : 30 november 2018