Spirituele boekreview: De gesprekken met God
Spirituele boekreview: De gesprekken met God

Spirituele boekreview: De gesprekken met God

Spirituele boekreview: De gesprekken met God
Het begon allemaal bij profeet Abraham. Op een bepaald tijdstip in zijn leven begon hij de stem van God te horen, die hem beloofde de stamvader te worden van vele volkeren, zoals het volk Israël en de Arabieren. Na Abraham volgden er nog meer mensen tot wie God zou spreken: de ooit zo machtige Egyptische generaal Mozes waarbij God hem dwars door de Rode Zee leidde en vervolgens de Tien geboden meegaf. Koning David, Noah, Jezus Christus, waarbij God als laatste sprak met profeet Mohammed… maar is dit wel zo?
Het feit dat God ‘vroeger’ vooral tot de mensheid sprak om ons te leiden, betekent dit dat God ineens moe is van het praten met ons? Heeft Hij niks zinnigs meer om te zeggen? Is Mohammed dan écht de laatste mens op aarde waar God tot gesproken heeft? Volgens Neale Donald Walsch is dit absoluut dan ook niet het geval. God is hier, dichter bij ons dan wij voor ogen hebben. God is hier om te blijven. God praat dagelijks met ons, ook al ervaren, zien en horen we dit niet. God communiceert op verschillende manieren, zonder dat wij dit misschien merken… en belangrijker nog: God wil even serieus met ons praten. Echt.

Profeten: de eerste mediums van de mensheid
Voor ‘gelovige mensen’, hier wijs ik op mensen die een bepaalde religie of stroming volgen en aanhangen kunnen de Tora, de Bijbel of de Koran erg verwarrend en vaag overkomen. De Heilige Geschriften geven nu niet direct een specifiek antwoord op levensvragen die je nu en op dit moment in tijd hebt. Persoonlijk zie ik deze drie heilige boeken dan  ook als voor wat het daadwerkelijk zijn: Gods doorgevingen aan mensen die toentertijd leefden en deze boodschappen moesten overbrengen aan de maatschappij met haar normen en waarden van die specifieke tijd. Je zou dus eigenlijk in feite kunnen zeggen dat die ‘boodschappers’ stuk voor stuk mediamieke gaven bezaten zoals nu bijvoorbeeld Robbert van den Broeke, Char en Derek Ogilvie hebben.
Uiteraard is het nog maar de vraag wie van zogeheten mediums daadwerkelijk zuiver en echt is en niet louter ‘cold reading’ toepassen. Dit is het aflezen van informatie vanuit iemands gezichtsuitdrukkingen en bijbehorende emoties. Maar goed, laten we ervan uitgaan dat er nog steeds zuivere mensen bestaan op deze aarde die wel daadwerkelijk contact kunnen verkrijgen met gene zijde, dan kun je dit plaatje ook een aantal eeuwen terugplaatsen in de tijd en hierbij een vergelijking trekken met de profeten.

Profeet Mohammed als Gods instrument
Laten we voor de grap eens de laatste profeet van God als voorbeeld nemen die er bestaan heeft volgens het laatste heilige geschrift: de edele Koran. Hierin worden de overleveringen beschreven die profeet Mohammed ontving tijdens zijn 62 jaar die hij op aarde rondliep. Mohammed leefde van 570 tot 632 AC in Arabië waar de wereld toentertijd vooral bestond uit clans. Ieder van deze bestaande clans hing een bepaalde godheid aan wat hen zou leiden naar betere tijden en oorden. Uiteraard moesten de mensen in die tijd wel met elkaar leven en handel drijven, dus voor het grootste gedeelte accepteerden ze de andere goden van andere clans en probeerden ze zo goed als maar kon de handel in bijvoorbeeld specerijen, vee en kleding met elkaar te bedrijven.
Mekka was toentertijd hét handelscentrum op internationaal vlak en alleen al hierdoor kwamen vele verschillende culturen en geloven samen.  Over het leven van profeet Mohammed voor zijn veertigste levensjaar is niet veel bekend. De reden hiervan is dat Mohammed pas op zijn veertigste boodschappen doorkreeg van God. Wel was bekend dat Mohammed een gezin had en een zeer gerespecteerde koopman was in zijn omgeving. Zoals de Arabieren in die tijd, wisten zij allen de verhalen van voorgaande profeten zoals Abraham, Noah, Mozes en Jezus en geloofden zij erin dat God nog een profeet voor de mensheid in petto had die zou geboren worden op hun Arabische gronden. Maar dat het een simpele koopman in Mekka zou worden die de rijkende hand van God zou krijgen, dat had Mohammed zelf zeker niet gedacht! Volgens de overleveringen van de Koran dacht Mohammed dat hij gek werd en bezeten was door een djinn toen hij de eerste boodschappen doorkreeg. Djinns zijn geesten/ ongeziene wezens die ook gecreëerd zijn door God en naast de mensheid leven. Zij staan er bekend om de woestijnen onveilig te maken en mensen geestelijk te kunnen manipuleren en hierdoor hen op het verkeerde pad te brengen. Mohammed kreeg volgens de overleveringen de boodschappen op verschillende manieren door.

Zo wordt er in het boek ‘De Profeet’ van de Britse schrijfster Karen Armstrong geschreven dat het een pijnlijk en moeizaam proces was. Zo kreeg Mohammed het gevoel alsof bij iedere openbaring zijn ziel uit zijn lichaam werd gerukt. Soms kreeg hij de boodschap erg duidelijk door, dus zoals wij als mensen met elkaar praten. Dan zag en hoorde hij aartsengel Gabriël bijna letterlijk en leken de woorden op hem ‘neer te dalen’, als levende brengende regen. Maar vaak was de goddelijke stem gemoffeld en onduidelijk. Andere keren bereikte God de Arabische profeet door het galmen van een klok. Dit was voor Mohammed het zwaarste omdat het galmen langzaam maar zeker weg ebde, wanneer hij zich bewust werd van de boodschap. Mohammed moest zich kortom zeer goed concentreren en goed luisteren naar de onderstroom van de gebeurtenissen en proberen te ontdekken wat er werkelijk tot hem doorkwam. Verder wordt er verteld dat Mohammed bleek werd door de inspanningen die zijn geest en lichaam te voortduren kregen en sloeg hij zijn mantel om zich heen, alsof hij zich wilde beschermen tegen de inslag van de desbetreffende goddelijke doorgeving. Ook begon zijn lichaam spontaan te transpireren, zelfs op de koude dagen terwijl hij zich dan terugtrok van zijn omgeving om God te raadplegen en zich naar binnen keerde. Je zou het misschien wel kunnen zien als mediteren ,waarbij men probeert zijn eigen ‘ikje’, zijn ego weg te cijferen om vervolgens niets meer dan een lege schulp te worden. Hierdoor stond Mohammed dus open in de geest om als Gods instrument de overgevingen te ontvangen. Wel moest de Arabische profeet niet te snel een vers interpreteren voordat de volledige betekenis helemaal duidelijk was geworden… dit om uiteraard miscommunicatie en ruis zo goed mogelijk te voorkomen.

Nu dit beschreven te hebben, praatte God al eeuwen lang met ons als mensen. En uiteraard kwamen de boodschappen door op vele verschillende manieren. De profeten toentertijd werden door de maatschappij scheef en ongeloofwaardig met de nek aangekeken. Dit, omdat er iemand was gekomen en beweerde tot God te spreken. Het zette hun eigen gecreëerde vertrouwde en veilige normen, waarden en geloof totaal op een verkeerd voetspoor!
Vaak konden ze dus niet geloven dat God iets nieuws voor de mensheid te vertellen had. Nu wil ik uiteraard absoluut niet zeggen dat Neale Donald Walsch een profeet is, maar zijn boodschappen liegen er niet bepaald om. Het zijn stuk voor stuk boodschappen die geheel toepasbaar zijn in het hier en nu. De wereld anno 21e eeuw waar wij allen deel vanuit maken. Het is uiteraard ook nooit Walsch zijn bedoeling om een nieuwe religie te stichten. Zelf geloof ik ook niet dat dit nodig is. Wel moet gezegd worden dat de boodschappen die Walsch doorkreeg stuk voor stuk betrekking hebben op de huidige maatschappij. Hoe wij als mensheid nu met elkaar de afgelopen eeuw leven. En verassend genoeg is er in feite nog niet bizar veel veranderd in vergelijking met eeuwen voor en na Christus!

Nog steeds voeren we oorlog om dezelfde materialistische en vergankelijke dingen zoals: macht, geld of een stuk continent. Niks hiervan is in de eerste instantie ooit bezit van ons geweest. Alles is in bruikleen, zodra je sterft bezit je niks meer. Geen auto, geen huis, geen baan… nada! Het enige wat dan telt is de hoeveelheid liefde die je binnenin jezelf hebt weten te ontwikkelen. Je liefde is je ware bezit.
Liefde voor jezelf, maar vooral voor anderen is wat daadwerkelijk telt. Maar goed, ik dwaal af. Nog steeds kunnen we het er niet met zijn allen over eens zijn welke godheid er beter is. Welke spirituele weg er beter is. Welk ras er beter is. Nog steeds vindt er wereldwijd discriminatie plaats in vele vormen en maten, zoals etnische achtergrond, geloof, maatschappelijke status en sekse. Nog steeds strijden vrouwen voor hun rechten en nog steeds zijn mannen en vrouwen die op hetzelfde geslacht vallen taboe. Nog steeds… Het enige verschil vergeleken met ‘lang geleden’ is de technologische wereld om ons heen. In de boeken van Walsch wordt hier voor eens en altijd een einde aan gemaakt.
Er is maar één bron waar alle wegen naar heen leiden, één God die ons heeft geschapen naar Zijn evenbeeld. En maar omdat ieder mens uniek is, zijn er vele wegen om naar de Schepper toe te komen. De boeken zijn een baken van vraag en antwoord. Neale vuurt honderden vragen op God af, waarnaar Hij reageert. De vragen lopen uiteen van spiritualiteit, sexualiteit, religie, politiek, mindfulness, het leven na de dood en buitenaardse wezens. Ja, je leest het goed. Er zijn vele rassen naast de mens die God geschapen heeft volgens de boeken van Walsch. In Derde gesprek met God wordt hier uitgebreid op in gegaan.

Neale Donald Walsch… Wie?!
Voor degenen die meneer Walsch (1943) nog niet kennen, bij deze een korte introductie. Neale werd geboren in Milwaukee, de koude en vaak met een witte deken van sneeuw bedekte plaats, in het oosten van Amerika. Walsch is een schrijver van diverse spirituele boeken sinds de jaren ’80, toen hij zijn eerste ‘doorgevingen’ kreeg. Tijdens zijn leven heeft hij onder andere de Bijbel, de Rig- Veda en Upanishads bestudeerd. Zijn boekenreeks genaamd ‘Gesprekken met God’ is het werk waar hij wereldbekend mee werd. Zijn werk staat al jarenlang op de bestsellerlijst in 20 landen, waaronder Nederland.
Dit geeft al aan dat mensen van allerlei verschillende landen, culturen en religieuze achtergronden wel degelijk interesse en baat hebben bij de boodschappen die de boeken van Walsch verkondigen. Ook stond zijn eerste boek ‘Een ongewoon gesprek met God’ maar liefst 2,5 jaar lang op de Best Verkochte Boekenlijst van de New York Times. Lezers kunnen hun goddelijk geluk niet op, want Walsch heeft na zijn befaamde trilogie vele boeken geschreven, wat aangeeft dat God nog langer niet met ons uitgesproken is. Godzijdank niet. Zo is zijn meest recente werk verschenen in de boeken: Wat God zei (2014), Het enige wat ertoe doet (2014), God’s message to the world(2014). Neale’s verhaal en kennismaking met God is tegelijkertijd opmerkelijk en mooi.
In vogelvlucht verloor hij op een gegeven moment in zijn leven alles waar hij waarde aan hechtte: zijn baan, zijn vrouw, zijn kinderen, zijn huis, zijn bezittingen en uiteindelijk dus… zijn leven. Alles stond op zijn kop. Zo was hij voor enige tijd dakloos en zwierf hij rond in de hoop zijn leven weer op te pakken. Totdat hij aangesproken werd door God en de rest is geschiedenis. In 2006 is zelfs zijn leven op het witte doek verschenen onder de titel ‘Conversations with God’. Voor degenen die even 1,5 uurtje de tijd hebben, bekijk de hele film hier!

Spirituele boekreview: De gesprekken met God
Persoonlijk maakte ik kennis met Walsch zijn werk rond 2012, waarbij ik één van zijn boeken kocht voor een prikkie in een duffe boekenzaak. Het ging om het boek Een ongewoon gesprek met God. Eenmaal het boek meerdere malen afgestoft te hebben, begon ik aan de mijn conversatie met God, ik had meer dan genoeg vragen, dus kom maar op! Na een aantal weken gelezen te hebben was ik klaar met het eerste werk van Walsch. Gretig geworden begon ik hier opvolgend al snel aan zijn tweede boek getiteld ‘Een nieuw gesprek met God’. Graag wil ik het hier hebben over de trilogie ‘De gesprekken met God’ hebben. Deze dikke Bijbel bestaat uit Walsch zijn drie meest prominente werken waar hij bekend mee werd. Het gaat om de boeken: Een ongewoon gesprek met God, Een nieuw gesprek met God en Derde gesprek met God, waarvan er wereldwijd miljoenen exemplaren van zijn verkocht. Vele mensen wereldwijd hebben veel steun en baat gehad bij de kennis die deze drie boeken tezamen hebben gebracht.

God kan niet straffen
Wat opvallend is, is dat Walsch niet spreekt over een ‘straffende’ of ‘wraakzuchtige’ God, zoals vele mensen die kennen vanuit de traditionelere religies. Dit is een opvatting die verkeerd geïnterpreteerd is door de mensheid door de eeuwen heen. Alles draaide toen (en uiteraard nu nog steeds) om macht krijgen, te behouden en te laten groeien. En om dit doel te bereiken zijn er uiteraard meerdere wegen die je kunt bewandelen. Eén hiervan is religie. Mensen binden aan een bepaalde religie middels angst. God heeft niets nodig, is perfect, is compleet en leeft niet buiten ons, maar juist binnen in ons.
We hebben de keuze Hem te vergeten, dankzij de vrije wil dat ons als mensen gegeven is. Maar los van God komen is simpelweg onmogelijk. Het is hetzelfde dat ik kan ontkennen dat mijn vader en moeder niet mijn biologische ouders zijn en dat ik dus geen bepaalde karaktertrekken van hun heb. Wat dus wel degelijk het geval is. Je kan toch ook niet ontkennen dat je wijsvinger geen onderdeel is van je hand? Je hand geen onderdeel is van je arm? En je arm geen onderdeel is van je hele lichaam? Het lijkt erop dat Neale via God een nieuw en liefdevoller beeld wilt neerzetten dan de wraakzuchtige God die wij allemaal kenden door de eeuwen heen.

Persoonlijk is dit ook iets wat ik graag wil geloven en ook realistischer vind dan dat God continue ontevreden is over ons als mensen omdat wij maar weigeren Zijn wil tegemoet te komen. Er wordt verder verteld dat God ons heeft geschapen naar Zijn evenbeeld. Dit houdt dus kortom simpel gezegd in, dat wij allemaal tezamen God vormen en dus ook een goddelijke vonk, een kern bevatten. In feite zijn wij dus allemaal ‘mini- Godjes’.
In het interview met Walsch hieronder kun je in kleine drie kwartier luisteren naar de woorden van Neale zelf hierover. Hij verteld onder andere dat God niet wraakzuchtig en kwaad kan zijn vanwege de vrije wil die Hij ons als mensen heeft gegeven. Het is niet kloppend en in strijd met elkaar om iemand de volledige vrijheid te geven om vervolgens regels op te stellen waar je je aan zou moeten houden. Dit betekent dat God ‘een tekortkoming’ heeft en dus ‘incompleet’ is. Dat Hij iets van ons nodig heeft. Dit is uiteraard tegenstrijdig en geheel onlogisch…

Het spirituele boek: Een ongewoon gesprek met God
Het eerste boek uit de trilogie telt maar liefst 204 pagina’s. Hierin wordt voornamelijk ingegaan op de meeste basic en voor de hand liggende vragen die je je als mens maar kunt stellen. Er wordt vooral op God ingegaan: Wat/ Wie is God? Hoe communiceert Hij? Wat wilt Hij precies van ons? Wat is het doel van het leven? Verder wordt er vooral op religie ingegaan en dan met name worden er bepaalde denkpatronen van vroeger totaal ontkracht. Dat er bepaalde misopvattingen zijn geweest wanneer het komt tot religie en de mens.

Hier een kort overzicht van een aantal hoofdstuktitels:

– Angst en liefde, drijfveer van ons persoonlijk handelen.
– Waarom we vergeten zijn dat we goddelijk zijn.
– Indien God volmaakt is en ware liefde, waarom schept hij dan chaos?
– De hel, de verzonnen werkelijkheid. Onze en Gods visie.
– Waarom God het lijden toestaat, op welk moment dan ook.
– Onze keuzes, met als gevolg de toestand van de wereld.
– Waarom samenloop van omstandigheden en toeval niet bestaan.
– Waarom je aantrekt waar je bang voor bent. De werking van de energie in het universum.
– De hypocrisie van de dubbele bodem van de religie
– De rechtsgeldigheid van dit boek vergeleken met andere Heilige Schriften.
– Waarom een ieder een gesprek met God kan voeren.
– Waarom God de wereld niet op orde brengt.
– Wet van oorzaak en gevolg: je krijgt wat je kiest.

Ook komen alledaagse onderwerpen waar wij als mens zijnde vaak onder te lijden hebben en mee te maken hebben in ons dagelijkse leven. Er wordt dus meer dan genoeg aandacht gegeven aan onderwerpen als: geld, liefde en relaties, gezondheid, succes en de ontwikkeling van de ziel. Er is kortom voor ieder wat in te vinden en dat maakt dit eerste deel juist tot een perfect boek waar je, naarmate je verder leest, jezelf meer en meer mee verbonden voelt.
Veel situaties waar je als mens mee zit of ooit mee gezeten hebt, vallen allemaal op zijn plaats. Balsem voor de ziel dus!

Hier een kleine passage uit het boek:

Neale: Er zijn mensen die zeggen dat het leven een leerschool is, dat wij hier zijn om bepaalde lessen te leren en dat wij, zodra we ‘geslaagd’ zijn, grotere doelen kunnen gaan najagen , niet langer gehinderd door het lichaam. Klopt dit?

God: Ook dit is onderdeel van jullie mythologie, gebaseerd op menselijke ervaring.

Neale: Het leven is geen leerschool?

God: Neen.

Neale: Wij zijn niet op aarde om te leren?

God: Neen.

Neale: Maar waarom zijn wij hier dan?

God: Om je te herinneren en te her-scheppen Wie je bent. Ik heb het jullie al keer op keer verteld. Jullie geloven Mij niet. Nochtans zou dit wel zo moeten zijn. Want werkelijk, als je jezelf niet schept zoals je echt bent, kun je het ook niet zijn.

Uit het boek: De Gesprekken Met God – Een Ongewoon Gesprek Met God | Blz. 30/ 31


Het spirituele boek: Een nieuw gesprek met God
Het tweede boek gaat meer in op zaken die de mensheid in haar algemeenheid aangaan. Zoals: de ruimte met haar planeten, tijd als aspect, oorlog, het universum, waarom God geslachten heeft geschapen, onze politiek en maatschappij, onze planeet en… waarom Hitler naar de hemel ging! Ja, je las de laatste zin goed, het was absoluut geen typefout van mij. Het hoe? Wat? En… WTF- gehalte zal waarschijnlijk het eerste zijn dat ook maar in je op zal komen, maar hier ga ik verder niet op in. Om achter deze antwoorden te komen zal je toch echt even dit boek moeten lezen!

Maar wat ik je wel kan geven is een kleine passage uit het boek:

God: En ik zeg je dit: De mens heeft grotere resultaten geboekt dan te kunnen vliegen. De mens heeft zieken geheeld. De mens heeft doden doen herrijzen.

Neale: Eén mens heeft dat gedaan.

God: Denk je echt dat maar één mens een dergelijke macht over het fysieke universum is geschonken?

Neale: Maar één mens heeft ze ooit getoond.

God: Niet. Wie deed de wateren van de Rode Zee uiteengaan?

Neale: Goed.

God: Inderdaad, maar wie deed daarvoor een beroep op God?

Neale: Mozes.

God: En wie deed een beroep op Mij om de zieken te helen en de doden te doen herrijzen?

Neale: Jezus. God: Ja. En denk jij nu dat wat Mozes en Jezus deden, jij niet kunt?

Neale: Maar zij deden het niet! Zij vroegen het U om te doen! Dat is nogal iets anders.

God: Oké. We zullen voor het moment  jouw constructie volgen. En meen jij dan dat jij Mij niet kunt vragen dezelfde wonderbaarlijke dingen te verrichten?

Neale: Ik zou het kunnen doen, denk ik.

God: En zou Ik ze inwilligen?

Neale: Dat weet ik niet.

God: En dat is nu het verschil tussen jou en Mozes! Dat is wat jou scheidt van Jezus!

Uit het boek: De Gesprekken Met God – Een Nieuw Gesprek Met God | Blz. 231/ 232


Het spirituele boek: Derde gesprek met God
Het laatste deel dat deze trilogie afsluit vertoond een meer dan waardig einde. Verwar dit uiteraard niet met het einde dat God tegen Neale aanbabbelt, want er zouden na deze drie boeken nog vele andere boeken volgen. Het duurde Walsch maar liefst vier lange jaren voordat hij uiteindelijk dit boek af had gekregen. Op het tijdstip dat hij dit boek schreef stond Walsch onder grote druk van de media en de lezers. Dit kwam doordat hij al grote bekendheid en faam verkreeg door zijn eerste twee boeken en men wachtte met smart op het afsluitende deel.
Zo beschrijft Neale in zijn inleiding van Derde gesprek met God dat hij continue tijdens het schrijven het gevoel had alsof er vijf miljoen mensen in zijn nek zaten te hijgen en bij ieder woord zaten mee te loeren. Niet echt een prettig en relaxed gevoel dus voor iemand die een boek wil schrijven om de wereld te veranderen! Uiteindelijk zou het boek in 1998 de warme en veilige planken van iedere boekenzaak bereiken. Dit boek vat de onderwerpen van de eerste twee boeken samen en is het een spirituele afsluiter dat ongelooflijk veel onderwerpen onder de loep neemt. De boeken geven je als lezer een gevoel alsof je in de huiskamer bij Neale zelf bent als zijn vriend. Of een onzichtbare stille getuige. Je zult versteld met open mond en met volle aandacht luisteren naar Neale en Gods conversaties over: het leven, de dood, romantiek, het huwelijk, seks, ouderschap, gezondheid, educatie, economie, politiek, spiritualiteit en religie, je eigen levenswerk en de juiste vormen van levensonderhoud, fysica, tijd, sociale zeden en gebruiken, het scheppingsproces, onze relatie met God, ecologie, misdaad en straf, het leven in de hoogontwikkelde samenlevingen van de kosmos, goed en fout, culturele mythes en culturele ethiek, de ziel, de zielenpartners, de aard van ware liefde, en de wijze voor een glorieuze uitdrukking van dat deel van onszelf dat de goddelijkheid kent als ons natuurlijk erfdeel.

Kortom: meer dan genoeg inhoud om eens goed over na te denken!

Bij deze een korte passage uit het boek:

Neale: Het leven gaat echt eeuwig en altijd door, is het niet?

God: Dat doet het zeker.

Neale: Er komt geen einde aan.

God: Geen einde.

Neale: Reïncarnatie is een feit.

God: Dat is het. Je kunt wanneer je maar wilt in elke gewenste sterfelijke vorm terugkeren; dat wil zeggen: in een lichamelijke vorm die ‘sterven’ kan.

Neale:Beslissen we zelf wanneer we willen terugkeren?

God: Ja, ‘of’ en ‘wanneer’ je dat wilt.

Neale: Beslissen we dan ook wanneer we willen vertrekken? Kiezen we het moment waarop we willen sterven?

God: De ziel wordt geen enkele ervaring tegen haar wil opgelegd. Dat is per definitie onmogelijk, want de ziel schept iedere ervaring zelf. De ziel heeft niets nodig. De ziel heeft alles. Alle wijsheid, alle kennis, alle macht, alle glorie. De ziel is het deel van jou dat nooit slaapt, nooit vergeet. Wil de ziel dat het lichaam sterft? Nee. De ziel wil dat je nooit zult sterven. Maar toch verlaat de ziel het lichaam – verandert ze haar lichamelijke vorm, waarbij ze het grootste deel van het materiële lichaam achterlaat – op hetzelfde moment als ze begrijpt dat het geen zin meer heeft om in die vorm verder te bestaan.

Neale: Als de ziel niet wil dat wij sterven, waarom doen we dat dan toch?

God: Dat doe je niet. Je verandert alleen van vorm.

Neale: Als de ziel wilt dat we dat nooit doen, waarom doen we het dan?

God: Dat is niet wat de ziel wil! Je bent een ‘vorm- veranderaar’! Als het geen nut meer heeft om in een bepaalde vorm door te gaan, dan verandert de ziel van vorm – bewust, vrijwillig, vol vreugde –en ze gaat verder op het kosmisch rad.

Neale: Met vreugde?

God: Vol vreugde.

Neale:  Geen ziel sterft met spijt?

God: Geen ziel sterft ooit.

Uit het boek: De Gesprekken Met God – Derde Gesprek Met God | Blz. 581/ 582

Is dit spirituele boek onmisbaar in je boekenkast?
Alle drie de boeken zijn een ‘must have’ voor iedereen die van spiritualiteit houdt of zelf gelovig is maar niet alle antwoorden in zijn/ haar religie kan vinden. Ook al zou je het maar niet kunnen aannemen dat God dankzij deze drie boeken wat ‘menselijker’ wordt i.p.v. de grote boze en wraakzuchtige meneer met de lange baard op een wolk, dan is dit wellicht hét aangewezen boek om je opnieuw kennis te laten maken met je Schepper waar je niet voor hoeft te vrezen.
Er wordt hard en direct aangepakt met bepaalde taboes die in bepaalde religies en gedragingen al eeuwen in het bewustzijn van ons mensen is ingeprent. Denk hierbij aan dat mensen al standaard ‘zondigen’ bij geboorte. In deze boeken wordt hier snel, direct en zeer liefdevol uitgelegd dat bepaalde opgeleerde dogma’s nooit geldig waren geweest en ook nooit waar waren. Voor niet- gelovige mensen, hier doel ik op mensen die niet in een soort godheid of schepper geloven, kunnen deze boeken zeer nuttig zijn om op deze manier geïntroduceerd te worden met God.

En voor mensen die wel degelijk gelovig zijn, maar geen religie hierbij aanhangen zijn deze boeken alleen maar een bevestiging van wat zij al geloofden. Alleen wordt hier uiteraard tot daadwerkelijk details ingegaan op hoe de vork nog meer in de steel zit. Wat mij betreft een onmisbare trilogie in de boekenkast wanneer je van spirituele boeken houdt dat zonder dogma’s omschrijft hoe God in het hier en nu te werk gaat. Houdt rekening met gerommel, gedonder en opschudding dat dit keer niet van een wraakzuchtige God komt, maar vanuit je eigen bewustzijn. Deze wordt namelijk aardig op haar plek gezet en ondergaat wat veranderingen na het lezen van deze drie boeken!

+ Drie dikke boeken gebundeld voor een midprice!
+ Veel herhaling op zijn tijd waardoor je de kern van de boodschappen beter kunt opnemen
Mocht dit één van je eerste spirituele boeken zijn, bereid je dan voor op een openbaring a.k.a een mindfuck!
+ Over het algemeen erg toegankelijk geschreven zodat je snel een band met Walsch als God krijgt

Diepgaande spirituele content wat niet bepaald luchtig kan worden opgevat
Een man die ‘rechtstreeks’ met God beweert te praten? Is dit écht zo?!

Geschreven door Geoffrey de Jong


Productinformatie

Auteur: Neale Donald Walsch
Overige betrokkenen:  Ruud van der Helm
Taal: Nederlands
Afmetingen:  65x202x123 mm
Gewicht: 747,00 gram
Druk: 7
ISBN10: 9022328015
ISBN13: 9789022328019
Product breedte: 125 mm
Product hoogte: 55 mm
Product lengte: 200 mm

  • Category : Boekreviews
  • Date : 30 november 2018