Spirituele boekreview: Na dit Leven
Spirituele boekreview: Na dit Leven

Spirituele boekreview: Na dit Leven

Spirituele boekreview: Na dit leven
Wat gebeurt er nadat je lichaam haar laatste adem heeft uitgeblazen? Bestaat de dood? Zo ja, wat is de dood? Hoe ziet het leven er na de dood eruit? De brandende antwoorden op deze vragen spelen al eeuwen een cruciale rol in het leven van de mensheid. Religies zijn vaak de grootste steun en comfort voor mensen maar in detail geven ze vaak geen bevredigend antwoord over het leven in het hiernamaals. Hoe kun je in Godsnaam nou te weten komen wat er zich achter de sluier afspeelt? Door er een glimp van te mogen verkrijgen tijdens een BDE! Oftewel een Bijna Dood Ervaring. Vaak beschouwen BDEers dit namelijk als een gezegend geluk dankzij een ongeluk!

Wat is een Bijna Dood Ervaring?
Om te beginnen bestaat het bestaan van een mens uit maar liefst drie lichamen:

1. Fysieke lichaam: dit is uiteraard het tijdelijke aardse lichaam zoals wij dit allemaal kennen. Compleet met beperkingen en ziektes. Dit lichaam leggen we straks allemaal af als een oud stof kleed dat we verwisselen voor de ander. Moeder Aarde neemt vervolgens ons lichaam weer tot haar…
2. Geesteslichaam: een computer kan de meest krachtigste hardware beschikken, maar zonder een chip is het ding waardeloos en een leeg omhulsel. Zo geldt dit ook voor ons lichaam van vlees. Zonder geest zijn wij als het ware zombies. Er zit geen persoonlijkheid, emotie en letterlijk en figuurlijk geen ‘leven’ in.
3. De Ziel: de ziel is het totaalplaatje dat wij in feite ‘echt’ zijn. Het is compleet, alwetend en hoeft niets te leren of te zijn. Het is één met al dat wat er is. Het is in feite de zuivere essentie van wie en wat wij daadwerkelijk zijn: goddelijke wezens die tijdelijk ervaren hoe het is om in een zeer beperkte omgeving te leven, genaamd: het fysieke lichaam. Uiteraard is het concept van de ziel niet in drie á vier regels uit te leggen, dit is weer een ander verhaal!

Cardioloog P. van Lommel, BDE-onderzoeker heeft de BDE als volgt gedefinieerd:

“Een bijnadoodervaring is een geestelijke ervaring die kan optreden tijdens een periode van klinische dood, maar ook tijdens een stervensproces of soms zonder duidelijke aanleiding. De bijnadoodervaring is een universele ervaring die over de hele wereld en door alle tijden heen wordt vermeld, die onafhankelijk is van leeftijd, intellect of godsdienst.”

Een Bijna Dood Ervaring komt bijna altijd voor in bepaalde levensbedreigende situaties bij mensen. Denk bijvoorbeeld aan een operatie waarbij het lichaam wandelt op het randje van het hiernamaals en alles geeft om in leven te blijven. Het natuurlijk mechanisme van een lichaam is uiteraard overleven, ook al zijn de kansen zeer klein. Het lichaam vecht tot de laatste snik.
Maar een BDE kan ook voorkomen door een abrupt gebeuren dat in een mum van tijd gebeurt. Een auto ongeluk waardoor je volledig vanuit het niets een klap krijgt, kan er zeer zeker voor zorgen dat je geest uit je lichaam wordt gerukt in één klap. Maar het schijnt ook zo te zijn dat BDE’s kunnen voorkomen bij hevige en diepgewortelde emotionele geestestoestanden zoals bijvoorbeeld hevige liefdesverdriet en depressiviteit. Alhoewel dit de minst voorkomende gevallen zijn naar mijn weten.

Eben Alexander…Wie?!
Het unieke aan het boek ‘Na dit Leven’ is het feit dat het geschreven is door een Amerikaanse neurochirurg genaamd Eben Alexander, die voor zijn eigen BDE absoluut niet in het leven na de dood geloofde. Als chirurg had hij al vijftien jaar les gegeven in neurochirurgie en tijdens het uitoefenen van zijn beroep had hij uiteraard al vele ervaringen opgedaan betreffende stervende patiënten en patiënten die lichamelijk tijdens operaties wegvielen en weer terugkwamen. Maar liefst zeven lange dagen raakte Alexander in coma dankzij een zeldzame vorm van hersenvliesontsteking. Tijdens deze dagen was hij hersendood en functioneerde zijn bewustzijn op minimaal niveau.
Naast zijn BDE ervaring gaat het boek ook vooral in op zijn persoonlijke familie- leven. Dit is iets waar ik niet al te veel op in zal gaan, omdat het een nogal grote spoiler betreft. Ik zal in deze review voornamelijk zijn BDE- ervaring onder de loep nemen. Wat ik wel kan zeggen is dat zijn privéleven gedeeltelijk verbonden wordt met zijn BDE en dat het een aantal verklaringen voor hem zelf geeft.

Na de release van zijn boek kwam het met stip op de Amerikaanse Best Selling List en reisde Eben de hele wereld af om zijn boek te promoten en zijn verhaal te vertellen. In Nederland kwam hij in beeld tijdens het programma ‘Schepper & Co aan tafel’. In maar liefst 23 minuten vertelt hij beknopt over zijn ervaringen:

Een BDE volgens de wetenschap: LARIEKOEK!
Veel mensen vertrouwen op de wetenschap om bepaalde niet- tastbare en paranormale zaken te verklaren. Naar mijn weten is dit haast volstrekt onmogelijk, sinds de wetenschap alleen hun onderzoeken baseren op aspecten dat een mens kan tasten, ruiken, horen, smaken en waarnemen. Kortom: alles wat gebaseerd is op het menselijke zintuigelijke vermogen is waar zij voornamelijk onderzoek naar doen. Hiermee wordt er in feite al gesuggereerd dat er ‘grens’ en een ‘plafond’ is waarop de kennis en de uitkomsten zijn gebaseerd van wetenschappelijke onderzoeken. En dit nemen veel, nee, érg veel mensen aan voor de onverbiddelijke en meest standvastige waarheid die er maar kan zijn. Alles wat niet bewezen kan worden door gebruik te maken van een mens haar lichamelijke zintuigen is… niet waar! Vreemd. Want wifi bijvoorbeeld kunnen we ook niet zien, proeven, horen, aanraken of ruiken maar toch bestaat het wel degelijk! En heel de wereld maakt hier gebruik van zelfs.
Het boek Na dit Leven bestaat voor ongeveer de helft uit wetenschappelijk onderlegde termen en diverse theorieën waarbij Eben Alexander persoonlijk alles haarfijn tot in detail uitlegt. Uiteraard wordt hierbij zijn eigen persoonlijke visie als een neurochirurg  onder de loep genomen en hij zijn paranormale ervaringen vergelijkt hierbij. Gelukkig voert de wetenschap in dit boek niet de boventoon. Het boek gaat vooral in op Ebens leven met alle dagelijkse beslommeringen die wij als mens ook meemaken. Als lezer duik je meer in op de achtergrond van Eben zelf en kom je te weten hoe hij grotendeels zijn leven heeft doorgebracht en krijg je als lezer een meer compleet en menselijker plaatje van zijn verhaal.

Verschillende vormen van een BDE: positief, negatief en blijven hangen
Als je gaat Googlen naar Bijna Dood Ervaringen, BDE, Near Death Experience of NDE dan zie je voornamelijk ervaringen van mensen die hebben mogen ervaren om door een donkere tunnel te reizen en hierbij aangetrokken werden door een wit licht aan het einde van deze tunnel. Ze kunnen niet verklaren waarom, maar ze ‘voelen en weten’ gewoon dat het ‘onvoorwaardelijke liefde’ is. Zodra ze aan het einde van de tunnel zijn gekomen en in het licht zijn opgenomen, dan verschillen de ervaringen sterk van elkaar met enkele overeenkomsten. Zo horen veel BDEers dat zij zich één voelen met de omgeving waar zij zich in bevinden en er meestal ‘iemand’ is die een sterke aura van licht om zich heen heeft. Vaak voelen de BDEers zich zeer geliefd en hebben het gevoel dat zij voor de volledige 100% zich geaccepteerd voelen zoals ze zelf zijn. Niks is te gek en niks is raar…
Het kan zijn dat zij een persoon zien die ze ‘kennen’ uit vanuit hun aardse leven die gestorven was tijdens hun leven. Denk hierbij aan een dierbare vriend of een familielid. Het kan ook zijn dat zij iemand zien die ze helemaal niet herkennen of zelfs helemaal niemand aan gene zijde zien. Vervolgens krijgen ze vaak te horen dat hun werk hier op aarde nog niet over zou zijn en vaak keren ze dan ook met veel tegenzin en verdriet terug in hun lichaam.
Een tweede BDE ervaring is eentje die je minder vaak hoort. Of… het wordt minder snel in de media verspreid. Het gaat hier dan ook om een ‘negatieve’ BDE- ervaring. Vaak gaat dit gepaard met een bepaalde hel- achtige sfeer die vaak donker, naargeestig en vol pijn en verdriet gevuld zijn. Sommige BDEers krijgen zelfs een rondleiding van een wezen dat hen begeleid. De desbetreffende BDEer raakt volledig bewust van de negatieve ervaring en wil dan ook zo snel als maar kan de benen nemen alsof de duivel hem op de hielen zit! Ok… dat was flauw. Het bidden tot een hogere macht, vaak God of Jezus helpt vrijwel direct, waarnaar ze op wonderbaarlijke wijze naar boven zweven en door een wit licht opgenomen worden.
De derde BDE ervaring is misschien de minst ‘avontuurlijkere’ ervaring, maar desalniettemin wel de meest bewustmakende. De BDEer treedt uit het lichaam en blijft vervolgens zweven tegen plafondhoogte. Vervolgens aanschouwt hij zijn eigen lichaam en herkent in de eerste instantie niet zijn eigen lichaam. Dit, omdat het zich totaal niet verbonden voelt met het fysieke lichaam. Op dit moment komt het bewustzijn intreden waarbij de mens beseft dat hij het lichaam ‘heeft’, maar niet ‘is’. Verder kan de BDEer alle conversaties in zijn nabije omgeving volgen. Zowel in kamers naast, onder en boven hem. Denk hierbij bijvoorbeeld aan dokters die overleggen wat ze met de patiënt moeten doen.

Eben beschrijft uitvoerig zijn BDE ervaring waarbij hij vanuit een soort onplezierige helle- ervaring naar het licht toe werd gebracht en werd begeleid door een liefdevol ‘meisje op een vlindervleugel’. Alexander heeft haar nog nooit in zijn leven gezien en weet dan ook niet wie zij is. Naarmate het verhaal verder vordert wordt dit duidelijk. Ik zou er dieper op in willen gaan, maar dan ben ik bang dat ik nogal ga spoileren.

Een klein stukje uit het spirituele boek
Om een kleine impressie te verkrijgen van het boek en hoe Eben zelf zijn emoties probeert om te zetten in woorden, kun je hier het begin van hoofdstuk 5: De onderwereld, lezen. In dit gedeelte van het boek is de neurochirurg nog maar net belandt in het hiernamaals…

Duisternis, maar het was een zichtbare duisternis, alsof je ondergedompeld was in de modder, maar er toch doorheen kon kijken. Of misschien is ‘vieze gelei’ een betere omschrijving. Doorzichtig, maar op een onduidelijke, wazige claustrofobische, verstikkende manier.
Bewustzijn, maar een bewustzijn zonder herinneringen of identiteit, als een droom waarin je weet wat er om je heen gebeurt maar je geen duidelijk beeld hebt van wie of wat jij bent.
En ook geluid: een zwaar, ritmische kloppen, ver weg maar duidelijk aanwezig, net alsof elke trilling ervan recht door je heen gaat. Een hartslag? Zachter, maar doffer, meer mechanisch als het geluid van metaal tegen metaal, alsof er ergens in de verte een ondergrondse smid op een aambeeld slaat: hij slaat er ze hard op dat het geluid door de aarde trilt, of de modder, of waar je je dan ook bevindt.
Ik had geen lichaam, althans daar was ik me niet van bewust. Ik was gewoon… dáár, op die plek van trillende, kloppende duisternis. Op dat moment had ik het misschien ‘oer’ genoemd. Maar op het moment waarop het plaatsvond, kende ik dat woord niet. Sterker nog, ik kende geen woorden. De woorden die ik hier gebruik om de plek te beschrijven kwamen veel later, toen ik weer terug was in de wereld en ik mijn herinneringen eraan opschreef. Taal, emoties, logica: ze waren allemaal verdwenen alsof ik was teruggegaan naar een soort van staat die het zeer prille begin van het leven vormde, zo ver terug misschien als de primitieve bacteriën die, zonder dat ik het wist, mijn hersenen hadden overgenomen en stilgelegd.
Hoe lang ik in de wereld verbleef? Ik heb geen idee. Als je naar een plek gaat waar geen besef van tijd is zoals we in de normale wereld ervaren, is het bijna onmogelijk om te beschrijven hoe dat voelt. Toen het gebeurde, toen ik daar was, voelde het alsof ik (wat ‘ik’ dan ook was) daar altijd al was geweest en er ook altijd zal zijn.

Ik vond het ook niet erg om daar te zijn, in elk geval niet in de eerste instantie. Waarom zou ik, per slot van rekening was deze staat van zijn de enige die ik ooit had gekend. Aangezien ik geen herinnering had aan iets beters, kon het me niet echt schelen waar ik was. Ik weet nog wel dat ik me een voorstelling maakte van dat ik het misschien wel of niet zou overleven, maar mijn onverschilligheid erover gaf me alleen maar een groter gevoel van onkwetsbaarheid. Ik had geen idee van de regels die er heersten in deze wereld waarin ik mij bevond, maar ik maakte geen haast om ze te ontdekken. Waarom zou ik me daar druk om maken?

Uit het boek: Na dit Leven | Blz. 54/ 55

Is dit spirituele boek onmisbaar in je boekenkast?
Grotendeels gaat het verhaal over Ebens persoonlijke gedachten en zijn leven. Opzicht erg intiem en hierdoor krijg je een volledig beeld om zijn BDE heen. Het jammere is dat het boek niet de volledige inhoud van de titel ‘Na dit Leven’ dekt. Zijn BDE steekt dan ook absoluut niet uit tussen andere BDEers en het geeft geen antwoord op de brandende vraag ‘hoe het leven er nu boven uitziet’. Ook is het meer een boek dat vanuit wetenschappelijke visie mensen wilt overtuigen dat zij tekort schieten wanneer het neerkomt op het onderzoeken van BDE’s.

Voor mensen die niet geloven in leven na de dood, heilig overtuigd zijn van de menselijke wetenschap en erg veel waarde hechten aan oppervlakkige en materiele zaken, is dit boek zeer aan te raden. Er wordt op subtiele en persoonlijke wijze verteld hoe het leven na de dood zich manifesteert voor een neurochirurg die voordat hij de BDE meemaakte, erg sceptisch was. Nogmaals; dit gaat slechts om de persoonlijke belevenissen van een individu van het leven in de geest. Hier wil ik mee zeggen dat het absoluut niet de onbetwiste waarheid is!

Voor mensen die zelf persoonlijke paranormale gebeurtenissen in hun persoonlijke leven hebben meegemaakt of misschien zelf wel een BDE hebben beleefd is dit boek niets meer dan een herhaling en een bevestiging van wat je eigenlijk allang wist. Het is absoluut geen eye- opener en laat jammer genoeg ook geen nieuwe aspecten van een BDE zien. Ebens verhaal is helaas een van de duizenden en het wordt op Amerikaanse wijze wat overgoten met fastfoodsausjes om het net wat smeujiger te maken. Dit kan zeker het gevolg zijn van het feit dat hij overal wereldwijd in de media is geweest en hierdoor misschien bepaalde verwachtingen creëerde dat het boek niet waar kon maken in mijn ogen.

Om er dus niet langer omheen te draaien: geloof jij niet in leven na de dood? Lees het boek!
Geloof jij wel degelijk in leven na de dood? Weeg af of je door de misschien wat minder relevante persoonlijke jeugd vertellingen en wetenschappelijke hoofdstukken, Ebens levensverhaal en BDE ervaring wilt lezen. Mocht je echt een 100% puur BDE boek willen lezen, waarbij er meerdere mensen met een soortgelijke ervaring met elkaar worden vergeleken, dan is het boek van Pim van Lommel getiteld ‘Eindeloos Bewustzijn’  misschien meer iets voor jou…

+ Perspectief van een neurochirurg over een bovennatuurlijke ervaring!
+ Originele invalshoeken gezien zijn BDE met een wetenschappelijk tintje

Vage termen maken de BDE ervaring bij vlagen soms verwarrend
Wellicht wat weinig diepgaande informatie over de BDE zelf: waar zijn de details?
Veel geschreven over zijn privé situatie wat niet direct verbonden is met Alexanders BDE ervaring
Hoge verwachtingen door de media worden misschien niet helemaal waar gemaakt
BDE ervaring is niet meer bijzonder dan andere BDE-ers met soortgelijke ervaringen

– Geschreven door Geoffrey de Jong –


Productinformatie

Auteur: Eben Alexander
Taal: Nederlands
Vertaald door: Elisabeth van Borselen
Afmetingen: 27x208x131 mm
Gewicht: 333,00 gram
Druk: 1
ISBN10: 9400501900
ISBN13: 9789400501904
Product breedte: 131 mm
Product hoogte: 27 mm
Product lengte: 208 mm

  • Category : Boekreviews
  • Date : 30 november 2018