Spirituele boekreview: Op zoek naar vorige levens
Spirituele boekreview: Op zoek naar vorige levens

Spirituele boekreview: Op zoek naar vorige levens

Spirituele boekreview: Op zoek naar vorige levens
“Leef je leven voluit, want je leeft maar één keer!” is een uitspraak die je mensen om je heen misschien wel eens hebt horen zeggen. Maar… is dit ook zo? Leef je ook echt maar één keer? Of wordt er meer mee bedoeld dat je ‘dit’ huidige leven als de persoon die jij in het hier en nu bent slechts één keer beleefd? Reïncarnatie, de cyclus des levens, wedergeboorte oftewel vorige levens. In het boek getiteld ‘Op zoek naar vorige levens’, geschreven door Han Pelsner, neemt deze schrijver je mee naar een tocht waar ieder mens mee te maken heeft… of je nu in vorige levens gelooft of niet.

Vroeger toen ik groot was: een zoektocht naar vorige levens
Is het logisch dat een mens meerdere levens kan hebben? Of valt er alles te leren en te groeien in slechts één mensenleven. Maar hoe zit het dan met mensen die sterven op hun 55e? 34e? 18e? Of laat staan bij hun geboorte?  Is het niet veel logischer dat men bijvoorbeeld meerdere levens in fysieke vorm nodig hebben zodat de ziel zich empirisch kan leren kennen? Ok. Laten we bij het begin beginnen, net als de schrijver van dit boek heeft gedaan.
Han Pelser was sinds zijn kindertijd al gefascineerd door het fenomeen ‘reïncarnatie oftewel vorige levens’. Zo geloofde hij totaal niet in de preken die gegeven werden in de kerken, die toentertijd ook al gingen over ‘geboren worden in zonde’ en een mogelijkheid tot een ‘boze en wrekende God’, die vervolgens mensen naar de hel zou sturen wanneer je niet aan Zijn wensen tegemoet kwam. Het boek is dan ook een persoonlijke zoektocht waarbij de auteur vol enthousiasme de lezer meeneemt in zijn ontdekkingsreis naar vorige levens. Zo probeert Han onder andere antwoord te geven op de volgende vragen:

– Is het leven echt eenmalig of leef ik op een bepaalde manier toch meerdere levens?
– Was ik eerst ergens anders voor ik op de aarde kwam?
– Heb ik ooit eerder geleefd?
– Bestaan vorige levens?
–  Wat is een vorig leven?
– Wat is reïncarnatie?
–  Waarom weet ik niets van mijn vorige levens?
– Zijn er gegevens over mijn vorige levens?
– Krijg ik weer een nieuw leven na dit leven?
– Staat mijn leven op aarde vooraf vast?
– Wat is de reden van mijn bestaan?
– Heb ik een levensopdracht?
– Word ik begeleid tijdens mijn leven?
– Wat zijn gidsen?
– Wat gebeurt er met mij, als mijn lichaam sterft?
– Bestaat er zoiets als een geestelijke wereld?
– Wat en wie ben ik daar?
– Wat is het verschil tussen een ziel en een geest?
– Wat is het doel van de mensheid?

De schrijver neemt je als lezer in de eerste instantie mee naar zijn eigen Boekreview_Op zoek naar vorige levens_Reviewfoto #1intieme verhaal, waarin hij in geuren en kleuren verteld over zijn jeugd, waarbij hij voor het eerst in aanraking kwam met het geloven in een leven na de dood. Doordat hij als beroep een verkoper is in zijn eigen horloge-, sieraden,- en klokkenwinkel in het pittoreske Hoorn, komt hij veel in contact met klanten. Dit wordt ook letterlijk genomen, omdat hij bij het op maat maken van horloges en sieraden, vaak in aanraking komt met de handen van klanten. Han was al bezig met zich verdiepen in het lezen van handlijnen en hierdoor kon hij het vaak niet laten om, mocht de gelegenheid zich voordoen, de handlijnen te lezen van sommige klanten.
Maar echt goede gesprekken over diepgaandere onderwerpen deed Han vrijwel dagelijks met Peter. Deze postbode kwam tussen zijn diensten door, vaak even een bakje koffie drinken bij Han. De jofele gesprekspartner komt op een dag vertellen dat hij een ervaring heeft gehad over zijn eigen vorige leven! Vervolgens komt Albert in beeld, een ervaren hypnotiseur die er bekend om staat mensen terug te brengen naar een vorig leven onder de begeleiding van hypnose. En hier begint het verhaal over Peter zijn vorige leven als Joachim…

Dit verhaal is als een rode draad dat zich langzaam maar zeker door het hele boek zich weet te ontvouwen, waarbij er naast dit praktijkvoorbeeld, zich ook meer universelere aspecten over reïncarnatie worden beschreven. Zo worden er ook onderwerpen aangekaart zoals: de ziel, de geest en het lichaam, de kosmos en vorige levens die zich afspeelden vóór het meest recentste vorig leven.
Doordat je als lezer in de eerste instantie op een erg persoonlijke en laagdrempelige wijze wordt meegenomen in Han zijn wereld (en die uiteraard van Peter/ Joachim), leest het erg makkelijk en prettig door. De afwisseling met de meer objectievere kijk op de wat meer bredere onderwerpen die te maken hebben met vorige levens, zorgen ervoor dat je als lezer even ‘uitzoomt’ uit het objectieve verhaal van Peter/ Joachim en hierdoor het universelere aspect van reïncarnatie beter begrijpt. Het persoonlijke verhaal (het inzoomen) in combinatie met de objectievere kijk (het uitzoomen) op het fenomeen van vorige levens, zorgt hierdoor voor een meer completer beeld.

Reïncarnatie en wedergeboorte. Wat is dit precies?
Reïncarnatie is het fenomeen van een onveranderlijke atma (ziel) (wat ieder mens in feite in de kern is) die ervoor kiest om zichzelf empirisch te leren kennen, door middel van bezit te nemen een menselijk lichaam. Leven na leven. Lichaam na lichaam. Dit geeft dan ook meteen een antwoord op de vraag of het bewustzijn voortleeft nadat ons lichaam niet meer functioneert, oftewel overleden is. Reïncarnatie verteld in feite dus kort en krachtig dat je het lichaam slechts hebt, maar zeker niet bent!
Vorige levens worden al ruim 5000 jaar geleden beschreven in de Hindoeïstische heilige boeken, zoals de Upanishads, de Bhagavad Gita en de Veda’s. Hoewel de drie grotere religies: het Jodendom, Christendom en Islam totaal niet in vorige levens geloven, schijnen er wel degelijk aanwijzingen te staan in de Heilige boeken, die verwijzen naar reïncarnatie en die je kunt interpreteren naar het bestaan van vorige levens.

Zo zijn er soera’s in de Koran, die verdacht veel lijken op een verwijzing naar het bestaan van vorige levens. Hier een paar voorbeelden:

29:19 (Soerat Al – Ankaboet)
Hebben zij dan niet gezien hoe God de schepping laat beginnen en haar dan herhaalt?
Dat is voor God gemakkelijk.

10:34 (Soerat Joenoes)
Zeg, Is er onder jullie (zogenaamd goddelijke) metgezellen iemand die de schepping begint en haar daarna herhaalt? Zeg, God begint de schepping en herhaalt haar daarna. Hoe kunnen jullie je zo laten verstrooien?

Hiernaast zijn er ook nog de Boeddhisten die ervan overtuigd zijn van het feit dat mensen meerdere levens leiden. De kwaliteit van de desbetreffende wedergeboortes hangt volgens het Boeddhisme af, van je karma dat je tijdens je vorige levens hebt opgedaan. Hoe meer goede daden je uitvoert, hoe meer goede karma je opbouwt, wat weer resulteert in een gunstigere wedergeboorte.
Er is overigens wel een verschil tussen reïncarnatie en wedergeboorte, deze twee termen verwart men nog vaak met elkaar. Bij reïncarnatie wordt, zoals eerder beschreven in het Hindoeïsme, bedoeld men dat de onveranderde ziel zichzelf huist van het ene naar het andere lichaam. Bij wedergeboorte (Boeddhisme) wordt er meer gedoeld op een oorzakelijk verband tussen het ene leven en het volgende leven. In andere woorden: de kwaliteit van jouw vorige leven bepaald de kwaliteit van dit huidige leven en de kwaliteit van dit huidige leven bepaalt vervolgens de kwaliteit van het volgende leven… het had wel wat ingewikkelder gekund, niet? Het hangt dus kortom af van karma. Doe je goed in dit leven, dan ben je dus haast verzekerd van een goed volgend leven.

Een vorig leven in Schotland
Kinderen schijnen tot en met hun zevende levensjaar nog erg gevoelig te zijn en in contact te kunnen komen met hun meest recentste vorige leven. Naarmate de jaren voorbij strijken en langzaam maar zeker het ‘eigen ikje’ een plaats in de maatschappij neemt, verdwijnt de gevoeligheid dat vervolgens plaats maakt voor het rationele denken. Daarom is het altijd erg wijs als volwassene om een kind serieus te nemen wanneer het uitspraken doet die gewoon niet op rationele denkwijze te verklaren vallen.

Zo is er een Schots jongentje van vier lentes jong genaamd Cameron, dat al kon spreken sinds het maar liefst twee jaar oud was. Zo brabbelde het ventje al op zeer vroege leeftijd over een vorig leven waarin hij beweerde te leven op een klein eilandje genaamd Barra. Zo noemde Cameron zichzelf dan ook liefkozend een ‘Barra-boy’. De details die het Schotse jochie al op jonge leeftijd wist te vertellen over zijn vorige leven waren bewonderingswaardig, waardoor de moeder besloten had om samen met haar zoon en in het bijzijn van een psychiater, het kleine eilandje ten westen van Schotland een bezoekje te brengen. Barra kan alleen bereikt worden per boot of een uurtje vliegen. Sinds het gezin nooit naar Barra was geweest, was het des te mysterieuzer dat Cameron meer gedetailleerde informatie wist te vertellen over zijn vorige leven, naarmate hij ouder werd. Zo wist hij zelfs zonder te knipperen zijn volledige voor- en achternaam te benoemen, van de man die hij eens was in zijn vorige leven…


Als je wilt weten hoe je vorige leven is geweest, kijk dan naar je huidige lichaam. Als je wilt weten hoe je toekomstige leven zal zijn, kijk dan naar je huidige geest“.

Tibetaans gezegde


Han Pelser… Wie?!
Eerlijk toegegeven, wilde ik graag in contact komen met Han Pelser om wellicht te kijken of de auteur ervoor openstond een interview op video af te laten nemen. Vervolgens was het de bedoeling om het aan deze spirituele boek review toe te voegen.

Nadat ik zijn website gevonden had, stond ik even met open mond van verbazing een luttele aantal seconden naar het beeldscherm te staren. In de loop van de release van dit boek ‘Op zoek naar vorige levens’, in december 2013, kreeg Han te horen dat hij ongeneeslijk ziek was. Dit was ook de reden waarom dit boek niet echt gepromoot was in de media, Han had er vrijwel niet de kracht voor omdat hij zich uiteraard volop bezig hield met zijn ziekte toentertijd. Op de website beschrijft zijn zoon, Dennis Pelser, zijn vader kort en krachtig als een bijzonder mens die vooral vele interesses had in het leven, waaronder handlezen, namen ontleden en reïncarnatie. Han schreef zowel over het namen ontleden een boek, genaamd: De kracht in je naam als dus over vorige levens.

Han Pelser is overleden op 21 juni 2015 en is 69 jaar geworden.

Mocht je interesse hebben in zijn boeken ‘De kracht van je naam’ en ‘Op zoek naar vorige levens’, dan kun je deze via de officiële website van Han Pelser nog bestellen.

Een klein stukje uit het spirituele boek: Op zoek naar vorige levens
Dan is daar de verplichte keuze die hij moest maken om weer geboren te worden. Hij ontwijkt de beelden van dit leven als Peter. Hij wilde er niet mee geconfronteerd worden, nu hij Peter al is. We weten hierdoor, dat we diep in ons innerlijk de kennis bezitten waarom we geboren zijn en wat ons te wachten staat. 
Maar we kunnen daar in ons dagelijks leven niet bijkomen. Dit heeft schijnbaar een reden. We zullen, om met dit gegeven juist om te gaan, goed naar onze onderbewuste gevoelens moeten luisteren.
Trouwens, is het niet zo dat we de dingen in het leven die ons staan te gebeuren, hoe zwaar ze soms ook mogen zijn, dit toch altijd met soort een positief inzicht ondergaan? We weten niet precies wat ons te wachten staat, maar toch zijn we er schijnbaar toch klaar voor, als ons, of een onzer naasten iets ergs overkomt en dan gaan we er ook voor als het moet!

We zijn dus diep in ons, wel degelijk ergens op voorbereid.

Men leidt een leven. Zo schrijf je dit in goed Nederlands. Je hebt dus zelf de leiding van je eigen leven. Je bent altijd zelf verantwoordelijk voor je eigen leven. Maar, zegt de klank ‘leiden’ niet hetzelfde als ‘lijden’?
Ze horen bij elkaar deze woorden, een leven leiden en een leven lijden; we doen beiden want de klank is namelijk hetzelfde. In de Nederlandse taal vertonen deze woorden assonantie, we spreken beide betekenissen tegelijkertijd uit, dus uiten we ook beide gevoelens.

Uit het boek: Op zoek naar vorige levens | Blz. 72

Bijna doodervaring & Bloemen
Ik ken iemand, een collega winkelier toevallig ook Peter genaamd, die op vierentwintigjarige leeftijd een bijna doodervaring heeft meegemaakt. Hij lag in het ziekenhuis en stierf. Hij vertelde mij dat hij boven in een prachtige wereld terecht kwam, maar toch weer terug moest en daarbij door een prachtige gebloemde tunnel terug ging naar zijn lichaam.
Het was volgens de doctors een raadsel dat hij weer leefde, want hij was al dood verklaard. Het kon feitelijk niet. Maar het was wel zo. Voor hem heeft de herinnering aan het gebied ‘boven’, met dat diepe gevoel van vrede en rust, met die prachtige kleurenvelden en vooral voor hem de bloemen in de tunnel, een enorme indruk op hem gemaakt.
Sindsdien wilt hij altijd een grote verse bos bloemen, zoveel mogelijk in dezelfde kleurstelling, in zijn huis hebben staan. Anders kan hij die emoties van toen niet aan. De verse bloemen geven hem daarbij rust en steun. Als hij wat langer van huis is, zorgt iemand uit familiekring ervoor, dat hem verse bloemen hem opwachten als hij weer thuis is.

Er zijn al veel vragen beantwoord, ik voel me zeer gelukkig  met deze kennis, die ik door het onderzoeken van Joachim’s leven opgedaan heb. Ik voel het als een verrijking van mijn geest. Ik ga verder met mijn zoektocht naar het ongrijpbare deel van het leven en de dood, dat door velen toch zo verschillend ervaren wordt, maar waar we bewust of onbewust toch allemaal bij betrokken zijn en daarom zo enorm boeiend is.

Uit het boek: Op zoek naar vorige levens | Blz. 74

Is dit spirituele boek onmisbaar in je boekenkast?
Reken niet op een wetenschappelijke of professionele visie over het fenomeen van Reïncarnatie/ Vorige levens, maar meer op een zeer persoonlijk en intiem verhaal. Dit boek is het resultaat van eigen ervaringen en zal niet komen met onomstotelijke bewijzen over vorige levens. Mocht je meer iemand zijn, die houdt van verhalen die gepaard gaan met een wetenschappelijke kijk, dan kan dit boek wellicht wat zweverig overkomen. Maar desalniettemin is dit een boek dat zeker een waardige opvulling is tussen de boeken in je boekenkast met onderwerpen als: leven na de dood, reïncarnatie en vorige levens!

+ het boek leest erg gemakkelijk door omdat het onderwerp dichtbij de schrijver ligt
+ het fenomeen van vorige levens is een ware passie van de schrijver en dit voel je onmiddellijk tijdens het lezen
+ het verhaal bouwt zich rustig op, waarbij je als lezer zeer snel en makkelijk ingezogen wordt in het boek

spellingsfouten; had niemand het nagelezen en een spellingscheck kunnen doen?
bij vlagen (zeker in het begin van het boek) erg eentonig en soms wat saai

– Geschreven door Geoffrey de Jong – 


Productinformatie

Auteur:  Han Pelser
Taal:  Nederlands
Afmetingen:  30x210x130 mm
Gewicht:  466,00 gram
Druk:  1
ISBN10: 946153356X
ISBN13: 9789461533562
Product breedte:  130 mm
Product hoogte: 30 mm
Product lengte:  210 mm

  • Category : Boekreviews
  • Date : 30 november 2018